Informacje w roku szkolnym 2010/2011
   
  10 maj uczniowie klas IV, V i VI jadą na Powiatowe Igrzyska młodzieży szkolnej w Czwórboju LA Dziewcząt i Chłopców
   
  9 maja odbędzie się wycieczka przedmiotowa - turystyczno - krajoznawcza do Janowa Lubelskiego, na spektakl teatralny w kinie "Jutrzenka", obejrzenie wystawy przyrodniczej w Nadleśnictwie Janów Lubelski i ognisko integracyjne
   
  29 maja odbedzie się Uroczystość z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
   
  22 kwietnia odbędzie się Akcja "Sprzątanie świata"
   
  22 kwietnia odbędzie się apel z okazji Apel Dzień Ziemi
   
  18 kwietnia odbędzie się apel z okazji Dzień Pamięci Ofiar Katynia
   
  od 12 do 15 kwietnia odbędą się egzaminy gimnazjalne
   
  5 kwietnia odbędzie się Sprawdzian klasy szóstej SP
   
  od 31 marca do 2 kwietnia odbędą się Rekolekcje Wielkopostne w kościele parafialnym
   
  15 lutego odbędzie się dyskoteka dla uczniów SP i gimnazjum - prosimy po 2 rodziców z każdej klasy na dyżur i zapewnienie dowozu i odwozu swoim dzieciom.
   
  4 lutego odbędzie się apel podsumowanie wynników I semestru roku szkolnego 2010/2011 i śródsemestralne spotkanie z rodzicami szkoły podstawowej i gimnazjum - zapraszamy wszystkich rodziców.
   
  18 stycznia odbędą się Spotkanie z Kolędą i Pastorałką - przegląd przygotowany przez parafię pod wezwaniem Św. Jacka w Chrzanowie
   
  13 stycznia odbędzie się zabawa choinkowa dla uczniów SP i gimnazjum - prosimy po 2 rodziców z każdej klasy na dyżur i zapewnienie dowozu i odwozu swoim dzieciom.
   
  22 grudnia odbędzie się występ uczniów ZS w Chrzanowie pt.: "Poezja i Kolędy Bożonarodzeniowe"
   
  6 grudnia odbędą się "Mikołajki Klasowe"
   
  25 listopada odbędzie się zabawa andrzejkowa dla uczniów SP i gimnazjum - prosimy po 2 rodziców z każdej klasy na dyżur i zapewnienie dowozu i odwozu swoim dzieciom.
   
  11 listopada odbędzie się Uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości - 2010 zapraszamy wszystkich rodziców, przedstawicieli organu prowadzącegi i wszystkich zainteresowanych z społeczności lokalnej
   
  10 listopada odbędzie się spotkanie z rodzicami szkoły podstawowej i gimnazjum - zapraszamy wszystkich rodziców.
   
  28 października odbędzie się uroczyste Ślubowanie klasy pierwszej.
   
  19 października odbędzie się Uroczystość z okazji X Dnia Papieskiego pt.: Jan Paweł II "Odwaga Świętości"
   
  16 października odbędzie się spotkanie klas 3 gimnazjum z pedagogiem z poradni pedagogiczno-psychologicznej w Janowie Lub.
   
  14 października odbędzie się apel z okazji Komisji Edukacji Narodowej
   
  30 września odbędzie się dyskoteka dla uczniów SP- prosimy po 2 rodziców z każdej klasy na dyżur i zapewnienie dowozu i odwozu swoim dzieciom.
   
  28 września odbędzie się wycieczka przedmiotowa na pokazy fizyczne i chemiczne na UMCS w Lublinie i do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i seans filmowy w kinie "Cinema City" w Lublinie.
   
  23 września odbędzie się dyskoteka młodzieży gminazjalnej połączona z Otrzęsinami klas 1 - prosimy po 2 rodziców z każdej klasy gminazjalnej na dyżur i zapewnienie dowozu i odwozu swoim dzieciom.
   
  23 września odbędzie się wycieczka dzieci klas 1-3 do lasu - prosimy rodziców o odbowiednie ubranie dzieci.
   
 

17 września odbędzie się przedstawienie profilaktyczne "Nie będziesz już rządził!"

   
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 odbędzie się 1 września 2010 roku.
Program:
Msza w kościele parafialnym o godzinie 8.30.
Apel i uroczyste rozpoczęcie w sali gimnastycznej Zespołu Szkół. po mszy.
Spotkanie z wychowawcami w klasach i podanie planu lekcji.
   
  RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ KONCEPCJI PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
   
  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkół w Chrzanowie w roku szkolnym 2009/2010