BIBLIOTEKA SZKOLNA
 
„Biblioteka jest instytucją, która swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi,a także umiejętność panowania nad sobą,osobistego poświęcenia,solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego”
Jan Paweł II.
 
 
REGULAMINY BIBLIOTEKI
     
Roczny plan pracy biblioteki szkolnej
   
 
   
   
Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych w Bibliotece Szkolnej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzanowie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
   
 
Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych
 
Informacja o uzyskanych funduszach z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”
Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1.
 
 
Konkursy
 
 
1. Lubię bajkę
 
 
 
 
2. Mój Brzechwa
 
 
 
 
3. Polska - moja Ojczyzna
 
 
 
 
4. Wakacyjne wspomnienia
 
 
 
 
5. Życie i działalność Patrona
 
     
 
6. Kubuś Puchatek
 
 
 

Październik Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych.

W naszej bibliotece z tej okazji odbył się konkurs na plakat reklamujący książkę. Wzięli w nim udział uczniowie z klas od II do VI. Oprócz tego uczniowie układali samodzielnie wiersze o książce lub czytaniu, o bibliotece. Klasa III uczestniczyła w konkursie głośnego czytania. We wszystkich konkursach nagrodami były książki i dyplomy. W listopadzie odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klas I. Poznali oni regulamin biblioteki, odpowiadali na pytanie zgadywanki „Jaka to bajka?”. Obiecali dbać o wypożyczone książki i często odwiedzać bibliotekę.

 
WYKAZ LEKTUR:
Godziny otwarcia biblioteki:
 
 
lista lektur
Poniedziałek:
8.30– 11.50
     
z rozporządzenia MEIN
Wtorek:
8.00– 14.00
     
KlASA I-III SP
Środa:
8.30– 11.50
     
KlASA IV-VI SP
Czwartek:
8.30– 11.50
     
KlASA VII-VIII SP
Piątek:
8.00– 12.00