Klasa 7 w roku szkolnym 2019/2020

   
 
Plan lekcji i tematy zajęć będą umieszczane w dzienniku elektronicznym (-wejście-) od dniu 20 maja 2020 roku
kontakt z nauczycielami nawiązujemy poprzez grupy MS Teams ewentalnie Skypa.
   
 
Plan lekcji w dniu 19 maja 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 18 maja 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 15 maja 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 14 maja 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 13 maja 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 12 maja 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 11 maja 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 8 maja 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 7 maja 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 6 maja 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 5 maja 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 4 maja 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 30 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 29 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 28 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 27 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 24 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 23 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 22 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 21 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 20 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 17 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 16 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 15 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 8 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 7 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 6 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 3 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 2 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 1 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
 
 
Plan lekcji w dniu 31 marca 2020 roku(w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w dniu 30 marca 2020 roku(w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
       
  DATA: PRZEDMIOT: TMATY:
       
  27.03.2020

Geografia
Maria Maksim

 

Chemia
Marta Łukasik


Matematyka
Barbara Styk

Zajęcia z wychowawcą
Aneta Omiotek

Biologia
Marta Łukasik

Jezyk polski
Aneta Omiotek

 

Historia
Renata Baran

1. geografia 8.00-8.45
temat: Okręgi przemysłowe w Polsce.
- praca z podręcznikiem i zeszytem
- łączenie na Skype

2. Chemia  godz.8.55-9.40
temat: Powietrze-mieszania gazów

Kontakt na Skype

3. matematyka 9.50-10.35
- temat: Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą - ćwiczenia.  Kontakt na Skype i grupie Messenger.

4. godzina wychowawcza, Problem nadmiernego korzystania z internetu i komputera oraz nadużywania gier komputerowych
https://youtu.be/bdlL0T_yRP4?

5. Biologia,  godz 11.50- 12.35
temat: .. Choroby układu wydalniczego i ich profilaktyka

6. Język polski, godz.12.45-13.30
temat: "Jak dziki zwierz przyszło nieszczęście do człowieka" C. Norwid, wiersz "Fatum"
- Kontakt na Skype
- praca na platformie wsip.net

7. historia-13.40-14.25.
Temat: Konferencja pokojowa w Paryżu.
(podręcznik, zeszyt ćw.) Proszę przeczytać temat, następnie w oparciu o podręcznik, tam są też mapki, wyjaśnić w zeszycie pojęcia: gruba trójka, mały traktat wersalski,Liga Narodów. Następnie do wykonania ćwiczenia w zesz. ćw. str. 76-77.
       
  26.03.2020

Jezyk polski
Aneta Omiotek


Informatyka
Mirosław FlisMatematyka
Barbara Styk

Fizyka
Mirosław Flis

 

Religia
Wiesław Łobaza

 

Jezyk angielski
Stanisław Kłyza

1. Język polski, godz. 8.00-8.45
Temat: Pan od przyrody, czyli o nauczycielu idealnym...
kontakt na grupie Skype

2. Informatyka
Temat:

Jak to się pisze? Praca z tabelą
kontakt: na grupie Skypa 7CH Fizyka i Informatyka, 8.55-9.40

3. Matematyka 9.50-10.35
 temat: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Kontakt na Skype i grupie Messenger.

4. Fizyka

Temat:
Siła sprężystości
kontakt: na grupie Skypa 7CH Fizyka i Informatyka, 10.50-11.35

5. Religia ks. Wiesław Łobaza: godz. 11.50-12.35
26 marca: Proszę przeczytać katechezę nr 40 "Jezus Chrystus - Odkupiciel człowieka"
Uzupełnij ćwiczenie: zadania od 1 do 4;
Oglądnij katechezę ze strony diecezji sandomierskiej: wtorek i piątek;
https://www.youtube.com/channel/UC-JQGIprLEgfLuql0wIvIsA

6. Język angielski g.12.45-13.30 TEMAT- Porównanie czasów Present Perfect i Past Simple.

       
  25.03.2020

Geografia
Maria Maksim

Historia
Renata BaranMatematyka
Barbara Styk
Jezyk angielski
Stanisław Kłyza

Religia
Wiesław Łobaza

Geografia, godz. 8.55 - 9.40
temat: Przemysł nowoczesnych technologii.
- łączenie na Skype
- praca na platformie wsipnet
Historia, godz. 9.50-10.35
temat: Świat i Polska na przełomie XIX i XXw. - lekcja powtórzeniowa
Matematyka, godz. 10.50-11.35.
Temat: Równania z jedną niewiadomą. Wprowadzenie.
Język angielski, godz. 11.50- 12.35
temat: - Present Perfect Tense- ćwiczenia gramatyczne.
Religia proszę przeczytać katechezę nr 35 "Moja postawa wobec bliźnich i uzupełnić ćwiczenie": powtórzyć uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała;

       
  DATA: PRZEDMIOT: MATERIAŁY:
       
  24.03.2020 Fizyka
Mirosław Flis
Drodzy uczniowie na Khan Academy otrzymaliście zadania do wykonania. Klasa 7 proszę na początku obejrzeć filmy i wykonać ćwiczenia w nich polecane następnie wykonać zadania online z tematu „Druga zasada dynamiki Newtona” . Na rozwiązanie zadań macie czas do 25 marca do godz. 21.
       
  23.03.2020 Historia
Renata Baran
Spotykamy się po przerwie i zaczynamy realizację podstawy programowej. Temat do realizacji na ten tydzień to lekcja powtórzeniowa str. 166. Proszę przeczytać podsumowane wiadomości i wykonać ćwiczenia powtórzeniowe w zeszycie ćwiczeń – str.74-75.
       
  23.03.2020 Biologia
Marta Łukasik
Witam klasę 7. Dzisiaj proszę poszukać strony e-podręczniki.pl , a następnie odnaleźć przedmiot biologia i lekcję -Układ moczowy. Proszę obejrzeć dostępny tam film i zapoznać się z tekstem , jeżeli możesz zrób zadania do lekcji.
       
  23.03.2020 Chemia
Marta Łukasik

Witam klasę 7. Dzisiaj w ramach powtórzenia wiadomości proszę skorzystać ze strony www.klasowka.onet.pl. Proszę wejść w zakładkę gimnazjum-klasa1 chemia nowejery-dział : wewnętrzna budowa materii i zrobić test: Poznajemy sposoby łączenia się atomów w cząsteczki oraz poznajemy zapisy równań chemicznych.

       
  19.03.2020 Informatyka
Mirosław Flis
Proszę z informatyki wykonać prezentację na 1 załączonych tematów (macie 8 tematów, więc 1 prezentacja nie może powtórzyć się więcej niż 2 razy) i zapisać na pendrivie do sprawdzenia. TEMATY DO PREZENTACJI. Czas do zrobienia do końca poniedziałku 23.03.2020
       
  19.03.2020 Fizyka
Mirosław Flis
Drodzy uczniowie na Khan Academy otrzymaliście zadania do wykonania. Klasa 7 proszę na początku obejrzeć filmy i wykonać ćwiczenia w nich polecane następnie wykonać zadania online z tematu „Trzecia zasada dynamiki Newtona” . Na rozwiązanie zadań macie czas do 23 marca do godz. 21.
       
  18.03.2020 Religia
Wiesław Łobaza
18 marca: proszę przeczytać katechezę nr 33 "Zbawcza działalność Pana Jezusa" i uzupełnić ćwiczenie;
19 marca: proszę przeczytać katechezę nr 34 "Błogosławieństwa prawem Królestwa Bożego" i uzupełnić ćwiczenie;
25 marca: klasa VII proszę przeczytać katechezę nr 35 "Moja postawa wobec bliźnich i uzupełnić ćwiczenie": powtórzyć uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała;
       
  17.03.2020 Jezyk niemiecki
Małgorzata Maksim
Zadania dla uczniów klasy VII z j. niemieckiego.
       
  17.03.2020 Fizyka
Mirosław Flis
Drodzy uczniowie w związku z zaistniałą sytuacją jesteście zobowiązani do nauki w domu dlatego też na Khan Academy otrzymaliście zadania do wykonania. Klasa 7 proszę na początku obejrzeć filmy i wykonać ćwiczenia w nich polecane następnie wykonać zadania online z tematu „Pierwsza zasada dynamiki Newtona” . Na rozwiązanie zadań macie czas do 18 marca do godz. 21.
       
  17.03.2020 Biologia
Marta Łukasik

Klasa 7 Proszę o powtórzenie wiadomości z układu oddechowego korzystając ze strony https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje.
Proszę wejść w zakładkę klasa 7 , wybrać przedmiot a następnie zapoznać się z materiałem dotyczącym układu oddechowego.

       
  16.03.2020 Chemia
Marta Łukasik
Klasa VII proszę rozwiązać kartę pracy grupa A do zeszytu. Można ją wydrukować i wpiąć. Zbierajcie punkty za zadania a otrzymacie dobre oceny. Pozdrawiam polecam stronę www.panbelfer.pl dla utrwalenia wiadomości.
       
  16.03.2020 Geografia
Maria Maksim
W celu utrwalenia materiału, proszę przeczytać tematy dotyczące I -sektora gospodarki,
czyli rolnictwa i gospodarki morskiej.
       
  16.03.2020

Jezyk angielski
Stanisław Kłyza

kl 7- Proszę zrobić zadania powtórzeniowe utrwalające słownictwo w ćwiczeniach- VOCABULARY BANK 3.
       
  16.03.2020

Matematyka
Barbara Styk

Klasa VII przesłane arkusze (arkusz 1, arkusz 2) proszę rozwiązać, wyniki zapisać w zeszycie do przedmiotu bądź na wydrukowanym arkuszu. Dodatkowo umieszczam link do strony internetowej, na której macie możliwość ćwiczenia zadań z działów "Wyrażenia algebraiczne" oraz "Równania". https://www.matzoo.pl/klasa7
       
  16.03.2020

Jezyk polski
Aneta Omiotek

PLIK z ZADANIAMI w formacie pdf (potrzebny zainstalowany adobe reader).