Klasa 2 w roku szkolnym 2019/2020

   
 
Plan lekcji i tematy zajęć będą umieszczane w dzienniku elektronicznym (-wejście-) od dniu 20 maja 2020 roku
kontakt z nauczycielami nawiązujemy poprzez grupy MS Teams ewentalnie Skypa.
 
 
Plan lekcji w tygodniu od 18 maja do 22 maja 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji w tygodniu od 11 maja do 15 maja 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji od 4 maja do 8 maja 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
   
 
Plan lekcji od 27 kwietnia do 30 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
 
 
Plan lekcji od 20 kwietnia do 24 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
 
 
Plan lekcji od 15 kwietnia do 17 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane)
 
 
Plan lekcji od 30 marca do 8 kwietnia 2020 roku (w przypadku, gdy plik się nie otwiera proszę sprawdzić katalog Pobrane) Religia
   
  DATA: PRZEDMIOT: TEMAT:
       
 
25.03.2020
edukacja wczesnoszkolna
Alina Taradyś

Zadania dla uczniów klasy II PSP w Chrzanowie im Marszałka Józefa Piłsudskiego
na czas od 25.03.2020 do 08.04.2020

Wychowawczyni, Alina Taradyś, dostosowała czas pracy do możliwości rodziców i uczniów. Dostępność w godzinach:
1. od 10.00 do 12.00
2. od 16.00 do 18.00

jęz. angielski – dostępność nauczyciela jak w planie zajęć: wtorek i piątek

religia: w środę i czwartek od 15.00 do 16.00 na Skype

INFORMACJE W PLIKU PDF
       
  DATA: PRZEDMIOT: MATERIAŁY:
       
  24.03.2020 Religia
Helena Kaproń

Klasa II
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Przypomnij sobie modlitwę Anioł Pański.
Posłuchaj piosenki Arki Noego "Ona powiedziała TAK".
https://www.youtube.com/watch?v=lAFbCEsIDbQ
Zachęcam Cię dziś do modlitwy za Twoją Mamę. Pomódl się za Nią modlitwą Zdrowaś Maryjo. Podziękuj swojej mamie, że żyjesz i zrób dla niej jakąś niespodziankę. Liczę na Twoją pomysłowość.

Katecheza 36
Wielki Czwartek dniem dziękczynienia za Eucharystię.
Zapoznajcie się z tekstem z podręcznika. Pomocą w zrozumienie tego, co się wydarzyło podczas Ostatniej Wieczerzy będzie krótki film "Ostatnia Wieczerza - Pierwsza Eucharystia". Oglądnijcie go uważnie, znajdziecie go pod tym adresem
https://www.youtube.com/watch?v=_SbNj8Z6x2E
Postarajcie się rozwiązać zadania w ćwiczeniu, nauczcie się na pamięć modlitwy, którą pozdrawiamy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. (zadanie 4)
Pamiętajcie, że w naszej diecezji rozpoczął się Kongres Eucharystyczny. Informacje o nim możecie przeczytać w folderze, który ksiądz zostawił w waszych domach po kolędzie.
Posłuchajcie i zaśpiewajcie razem piosenkę Chleba z nieba Panie Boże daj
https://www.youtube.com/watch?v=XVblDtDEjCs

Zachęcamy do oglądania Katechez na kanale YouTube Diecezji Sandomierskiej o godz. 9.00 w następującym porządku:

  • w poniedziałki i środy: dla młodzieży szkół średnich,
  • we wtorki i piątki: dla dzieci starszych i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy V-VIII)
  • w czwartki i soboty: dla dzieci młodszych (przedszkole – IV klasa)

https://www.youtube.com/channel/UC-JQGIprLEgfLuql0wIvIsA
Można obejrzeć również później w wolnym czasie.
Będę dostępna na skype środa, czwartek od godz. 15.00 do 16.00

       
 
20.03.2020
edukacja wczesnoszkolna
Alina Taradyś
proponowane programy telewizyjne i radiowe dla uczniów klas I-III
TVP 1:
przed południem:
(rankiem) program dokumentalny o różnych krajach
program popularno - naukowy „Mister-Twister”
film fabularny „Hotel pod żyrafą i nosorożcem”
po południu:
program przyrodniczy „Natura w jedynce”
TVP 2:
przed południem: The Voice Kids
TVP rozrywka:
przed południem:
Wojciech Cejrowski - Boso przez świat
TVP Polonia
przed południem:
(rankiem) „Czy wiesz”
około godz. 17.00
Domisie – program dla dzieci
       
  18.03.2020 Jezyk angielski
Stanisław Kłyza
Zachęcam do obejrzenia https://www.youtube.com/watch?v=xQJeIPzG9mQ
       
  18.03.2020 Religia
Helena Kaproń
Katecheza 35 Niedziela Palmowa pamiątką przybycia Jezusa do Jerozolimy.
Katecheza 36 Wielki Czwartek dniem dziękczynienia za Eucharystię.
Zachęcam do obejrzenia programu Ziarna "Kronika Wielkiego Tygodnia"
https://www.youtube.com/watch?v=RM6YAfIl6Z4
Przypominam, że aktualizujemy nasz Wielkopostny kalendarz.
       
  16.03.2020
edukacja wczesnoszkolna
Alina Taradyś

Zadania dla uczniów klasy II PSP w Chrzanowie im Marszałka Józefa Piłsudskiego na czas od 16.03.2020 do 27.03.2020

Dzień

Propozycje zadań

16.03.2020

1. Ćwiczenia w czytaniu: tekstu „Zwiedzamy zabytki”.
2. Ułóż i zapisz w zeszycie zdania o zachowaniu podczas zwiedzania na podstawie podanego słownictwa, pamiętając o zmianie formy wyrazów: nie biegamy, cisza, zwiedzanie, eksponaty, przestrzegamy, nie dotykamy.
3. Przepisz do zeszytu i wykonaj dodawanie i odejmowanie dopełniając do 10:
45 + 7= 84 –9= 27 + 6 = 52 – 5= 34 + 8 = 83 – 6=

17.03.2020

1. Przeczytaj kilka razy następujące zdania:
Zabytek, to historyczna pamiątka wytworzona przez człowieka. Może to być przedmiot lub budynek.
następnie zasłoń je i napisz z pamięci w zeszycie.
2. Wybrać z dostępnych źródeł (Internet, podręcznik, albumy) jeden polski zabytek, który się najbardziej podoba, z miast: Kraków, Warszawa, Lublin, wykonać jego rysunek czy znaleźć dostępną w domu widokówkę ewentualnie wydrukować zdjęcie (w miarę możliwości).
3. Napisać obok rysunku lub zdjęcia czy widokówki kilka informacji o tym zabytku, można w formie zdań lub tytułów.
4. Utrwalać pamięciowe mnożenie i dzielenie w zakresie 50.

18.03.2020

1. Utwórz i zapisz nazwę mieszkańca lub miejscowości według podanego wzoru:
Chrzanów – chrzanowianin – chrzanowianka
………….- janowianin - ……………….
………….- …………….. - warszawianka
Lublin - ……………… - ……………….
…………- krakowianin - ………………..
2. Przypomnij sobie lub zapytaj dorosłych jakie są w naszej miejscowości usługi lub zawody, przepisz zdanie: W Chrzanowie możemy skorzystać z usług ………. i zakończ wybierając z podanych (w odpowiedniej formie): hutnik, piekarz, kowal, budownictwo, dekarz, fryzjerstwo, cukiernik, malarz, tynkarz. Można też dopisać samemu.
3. Oblicz podane działania według przykładu (pamiętając o dopełnianiu do 10):
47 + 24 = 40 +7 + 3 + 1 + 20 = 50 + 1 + 20 = 51 + 20 = 71
38 + 35 = 56 + 17 = 27 + 29 = 19 + 44 =

19.03.2020

1. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem tekstu „Pomniki przyrody” i wiersza „Bartek”.
2. Ułożyć pytanie z rozsypanki wyrazowej, odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na to pytanie: chronimy, dlaczego, przyrody, wszystkie, pomniki;
3. Znaleźć w czasopismach przeznaczonych na makulaturę ilustracje przyrodnicze, pociąć ja tak, aby później ułożyć jak puzzle i przykleić do zeszytu lub na kartkę.
3. Przepisz do zeszytu zadanie tekstowe, ułóż i zapisz pytanie, następnie rozwiąż zadanie i napisz odpowiedź:
W parku rosło 17 kasztanowców, które były zabytkami przyrody. Dosadzono jeszcze 29.

20.03.2020

1. Odpowiedz w zeszycie na pytanie: Co chciałbyś (chciałabyś) zwiedzać w muzeum i dlaczego?
2. Przepisz w kolumnie wyrazy i uzupełnij je brakujące litery: d_ewo, p._yroda, uj_eć, ma_ec, b_oza, wytwo_yć. Obok napisz dotyczącą ich zasadę ortograficzną.
3. Wykonać pracę plastyczną pt. „Muzeum przyszłości”.

23.03.2020

1. Znajdź w tekście „Wiosenne nowiny” odpowiedzi na pytanie Co dzieje się w świecie zwierząt, gdy nadchodzi wiosna? Napisz na ten temat 3 zdania w zeszycie.
2. Na podstawie tekstu wypisz w zeszycie do przyrody nazwy zwierząt budzących się z zimowego snu (Zwierzęta budzące się z zimowego snu).
3. Zapisz podane daty różnymi sposobami według wzoru:
21 marca 2020 roku - 21 III 2020 r. - 21.03.2020
……………………. - 25 IV 2019 r. - ………………
11 stycznia 2018 roku - ……………… - ………………
……………… - ……………… - 23.03. 2020

24.03.2020

1. Znajdź w dostępnych źródłach informacji nazwy wiosennych kwiatów. Przepisz około 5 (można więcej) do zeszytu w kolejności alfabetycznej.
3. Przepisz i wykonaj działania według wzoru (pamiętając o dopełnianiu do 10):
72 – 25 = 72 – 2 – 3 – 20 = 70 – 3 – 20 = 67 – 20 = 47
54 – 36 = 35 – 17 = 51 – 28 =

25.03.2020

1. Przypomnieć przysłowia o wiośnie i wiosennych miesiącach. Można poprosić dorosłych o pomoc. Zapisać jedno.
2. Wykonać pracę plastyczną: Wiosenne kwiaty.
3. Rozwiązać zadania tekstowe i ćwiczenia z matematyki str. 34, 35.

26.03.2020

1. Ćwiczenia w czytaniu: tekst „Przechwałki krokusa”.
2. Ułożyć zagadki o wiosennych kwiatach i ptakach wracających z ciepłych krajów i jedną zapisać.
3. Odczytywać zmiany wskazań termometru rano, w południe i wieczorem. Sprawdzić prognozę pogody dla naszego regionu na następny dzień.

27.03.2020

1. Przeczytać baśń „Calineczka” H. Ch. Andersena. Wypełnić metryczkę książki str. 52, 53.
2. ćwiczenia pamięciowego mnożenia i dzielenia w zakresie 50.