Powrót do korzeni przez nowoczesność to projekt skierowany do młodzieży gimnazjalnej, rodziców i  dziadków. Ma on na celu integrację społeczeństwa. Młodzież gimnazjalna stała się magnesem łączącym pokolenia w wielopokoleniowych rodzinach wiejskich. Młodzież odtwarzała oraz utrwalała lokalną historię i tradycję poprzez spektakle, zabawy, wystawy, pikniki i inne formy edukacyjno-promocyjne.