wydarzyło się w gminie Chrzanów koło Janowa Lubelskiego

large product photo  
DZIECI i RODZICE
wspólnie uczyli się od siebie i realizowali program, który pozwolił im poznać siebie nawzajem i pokazać, że można coś wspólnie osiągnąć

[razem z  prowadzącymi projekt panią mgr Marią Maksim i panem mgr Mirosławem Flisem]

chcieliby także podziękować:

Wójtowi gminy Chrzanów - mgr inż Czesławowi Jaworskiemu
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Chrzanowie - mgr Władysławowi Sowie
Koordynatorowi projektu Andrzejowi Jamrożemu i mgr Annie Makowskiej
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Leśny Krąg"