tu znajdziesz, gdzie pytać!!!
wykonawcy projektu mgr Maria Maksim i mgr Mirosław Flis: mfx1@wp.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśny Krąg"
ul. Jana Pawła II nr 5
23-300 Janów Lubelski
telefon: (015) 8722-470
email: lesnykrag@interia.pl