Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzanowie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Dyrektor mgr Władysław Sowa
 

Informatyka
Technika

mgr Mirosław Flis
mgr Ewa Gajur

Nauczyciel prowadzący
oddział przedszkolny

mgr Irena Furmanek
mgr Angelika Gąbka
mgr Zofia Maksim

  Fizyka mgr Mirosław Flis
Edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Żołynia
mgr Joanna Lenart
mgr Anna Król

 

Geografia

Przyroda

mgr Maria Maksim

Język polski

mgr Ewa Sulowska
  Wychowanie
fizyczne

mgr Jarosław Garbacz
mgr Władysław Sowa

Historia
Wiedza o społeczeństwie
Edukacja
dla bezpieczeństwa

mgr Mirosław Omiotek  

Religia

ks. mgr Wiesław Łobaza
mgr Helena Kaproń

Język angielski

mgr Stanisław Kłyza

  Nauczyciel
Biblotekarz
mgr Bożena Flis

Matematyka

mgr Barbara Styk

 

Plastyka

Muzyka

mgr Maria Maksim

Biologia

Chemia

mgr Marta Łukasik  

Język niemiecki

mgr Małgorzata Maksim

Logopeda

mgr Aneta Omiotek

  Psycholog mgr Karolina Krzysztoń
Pedagog specjalny mgr Angelika Gąbka