Patronat Narodowy

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzeja Dudy

w

Stulecie Odzyskania Niepodległości

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepodległości Zbliżająca się setna rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę to wydarzenie o randze historycznej, jednoczące wszystkich Polaków. Niepodległość jest dobrem fundamentalnym. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda chciałby, aby obchody tego doniosłego jubileuszu stały się świętem całej polskiej wspólnoty. Aby były one ważnym i inspirującym przeżyciem dla każdego z obywateli Rzeczypospolitej, a także - by jak najwięcej osób i środowisk mogło włączyć się do współorganizowania tego narodowego święta. Z taką właśnie intencją Prezydent Andrzej Duda wystąpił z projektem ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, która 7 kwietnia bieżącego roku została uchwalona przez Sejm RP. Dla godnego upamiętnienia niepodległościowego czynu i nadania jak najbardziej wspólnotowego, powszechnego charakteru jubileuszowym uroczystościom zostaje również ustanowiony Patronat Narodowy Prezydenta RP nad przedsięwzięciami związanymi ze stuleciem odzyskania niepodległości. Do suwerenności, do własnego, odrodzonego państwa Polacy szli różnymi drogami. Na ten zbiorowy wysiłek pokoleń składają się zarówno ofiarne zmagania tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny z orężem w ręku, jak i tych, którzy nie szczędzili sił, by ocalić ideę niepodległości w polskich umysłach i sercach. Czcimy dziś bohaterów wojen obronnych i powstań, zbrojnej niepodległościowej konspiracji, walk o ukształtowanie granic odrodzonej Rzeczypospolitej, ale także kustoszy niezależnej, dumnej polskości, twórców kultury, naukowców, nauczycieli, inżynierów, przedsiębiorców, duchownych, działaczy społecznych, którzy poświęcili się pracy organicznej dla umocnienia podstaw narodowego bytu. Oddajemy hołd wszystkim, którzy pod różnymi politycznymi barwami i kierując się nieraz odmiennymi ideowymi przekonaniami, dążyli do wspólnego celu – do wybicia się na niepodległość, do zbudowania silnej, sprawiedliwej i zdolnej do rozwoju Rzeczypospolitej.

źródło: link na stronie prezydent.pl