Dyrektor przyjmuje

w sprawach skarg i wniosków

w środę

od godziny 8.00 do 10.00