Rok szkolny 2010/2011
 
Uroczystość z okazji Rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011
 
Ślubowanie klas pierwszych
 
Otrzęsiny klas pierwszych w Gimnazjum
 
Wycieczka przedmiotowa do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i na Pokazy fizyczne na UMCS 2010
 
Uroczystość z okazji Komisji Edukacji Narodowej
 
Dzień Papieski 2010
 
XI Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej
 
Uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości - 2010
 
Przegląd Kolęd 2010
 
Spotkanie z Kolędą i Pastorałką 18 stycznia
 
Uczniowie klas trzecich przed egzaminem gimnazjalnym
 
Prace wyróżnione w konkursie kartograficznym im. Barbary Petchenik na UMCS w Lublinie
 
List gratulacyjny pani Marii Maksim i dyplomy uczniów w konkursie kartograficznym w Lublinie
 
Dzień Pamięci Ofiar Katynia
 
Apel Dzień Ziemi
 
Akcja "Sprzątanie świata"
 
Uroczystość z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 
Wycieczka przedmiotowa - turystyczno - krajoznawcza do Janowa Lubelskiego, na spektakl teatralny w kinie "Jutrzenka", obejrzenie wystawy przyrodniczej w Nadleśnictwie Janów Lubelski i ognisko integracyjne
 
Powiatowe Igrzyska młodzieży szkolnej w Czwórboju LA Dziewcząt i Chłopców